Gravitacija

Da je Zemlja savršeno okrugla, gravitacijska polje bilo bi svugdje jednako. Ali u stvarnosti, zemlja nije savršeno okrugla a vodeni tokovi, klizanje leda i tektonski pomaci ploča ispod Zemljine kore mijenjaju i gravitaciju. Ove varijacije su poznate kao gravitacijske anomalije. Visina Himalaje uzrokuje pozitivnu gravitacijsku anomaliju – pa je gravitacija bitno snažnija na Himalaji no što bi bila da je Zemlja savršeno okrugla. Nasuprot tomu, oceanske brazde, depresije uzrokovane ledenjacima prije mnogo tisućljeća uzrokuju negativnu gravitacijsky anomaliju.

U Indijskom oceanu postoji “gravitacijska rupa” – mjesto gdje je Zemljina gravitacijska sila znatno slabija, njezina masa manja od normalne a razina mora pada za više od stotinu metara.

Ako vas zanimaju detalji o tome kako i zašto – googlajte. Naime, objašnjenju ove anomalije mogli bi posvetiti cijelu web stranicu, ili vam možemo ispričati neku dobru šalu na kineskom pa da se svi dobro nasmijemo, jer razumjeli bi otprilike jednako budući da je moje znanje kineskog otprilike jednako mome razumijevanju stručnih naziva korištenih u znanstvenom objašnjenju ove anomalije.