Kontakti

Hotel Express International d.o.o.

Subotička 14
10000 Zagreb
tel.: +385 (1) 550 99 72
e-mail: hei@hei.hr
voditelj poslovnice: Arijana Krizel
Reg broj agencije HR-HB-01-080807127
Polica jamčevine za turistički paket aranžman: 804167962 (Euroherc osiguranje d.d.)

OPĆI UVJETI

.